WordPress 2.7 RC1 đã phát hành với nhiều thay đổi từ phiên bản beta 3 và giao diện của Admin CP cũng được cải tiến với việc thay icon của bộ icon được bình chọn nhiều nhất.

(Nếu bạn dùng chức năng automatic upgrade của WP 2.7 trong bản beta thì đã có thể thấy những thay đổi này từ WP 2.7-almost-RC rồi :D )

Download: http://wordpress.org/wordpress-2.7-RC1.zip

Category
Tags
Back to top