Notepad Chaos

Notepad Chaos có menu được thiết kế bằng kiểu chữ viết tay…

Sidebar được thiết kế như một mảnh giấy ghi chú và được đính phía trên.

Infinity

Các bài viết trong theme này được hiển thị dưới dạng thumbnails.

Một post mẫu trong theme này.

Một số yêu cầu đối với theme này:

  • Chạy tốt với những trình duyệt mới (FireFox 3.o+, Opera 9+…) và cũng làm việc tốt với Internet Explorer 6.
  • Phải sử dụng WordPress 2.5 hoặc cao hơn.
  • Theme cần phải có một vài plugin mới chạy được (plugin có sẳn trong file download phía trên).
Category
Back to top